توزیع ۱۵۳ پیتزا با نوشابه در شب ۲۷ رمضان
توزیع ۱۵۳ پیتزا با نوشابه در شب ۲۷ رمضان

پیتزا از اون غذاهایی هست که گرچه چندان مفید نیست اما همه بچه ها عاشقش هستند ولی متاسفانه پیتزا برای بعضی بچه ها بیشتر در رویاست. اما اینبار خیرین در شب ۲۷ رمضان(دوست دوست) خودشون به در خونه بچه ها رفتند و با دادن پیتزا خوشحالشون کردند. دیدن خوشحالی بچه ها چقدر لذت بخشه